Våra fiskeregler

Maskfiskeförbud i Giertsbäcken.
Fångstbegränsning max 2 fiskar/person och dygn.
Flugfiskesträckan Catch & Release.
Maxmått Giertsbäcken 35 cm (öring och harr). Barn under 15 år fiskar gratis.
I övrigt gäller Fiskerilagstiftningen.

När du skall släppa fångad fisk så gör du så här:
• Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fisken med största respekt.

• Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge.

• Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Vi rekommenderar att alltid fiska med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen.

• Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.

• När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.

• Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand.

• Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse. Vid mätning som är skonsammast, använd bifogat längd/viktdiagram för att få ungefärlig vikt.