Produktionsförbättrande åtgärder inför nya miljövillkor för Giertsbäckens KRV.

Grannäs Risnäs Sff har under senare år arbetat med att utveckla fisket i nedre Giertsbäcken. Reglerna för fiskuttag har skärpts, kortpriserna setts över, båtramp byggts och en skyltning är på gång. Till sommaren 2019 kommer även fiskevärdar att anlitas av föreningen. Fiskevärdarna kommer att ansvara för tillsyn, fiskeinformation, skötsel och även delar av marknadsföringen.

Giertsbäcken är ett av Vindelälvens största biflöden och har idag ett bra bestånd av harr. Öringen däremot har det svårare. Förmodligen fanns här innan byggnationen av Giertsbäckens kraftverk (1936) en vandringsöring som hade sina uppväxtområden på Storvindeln och sökte sig upp i bäcken för lek och ev. fäbodvandring. Projektets långsiktiga mål är att försöka återskapa ett vandringsbestånd liknande det som finns i Kraddsele och Ammarnäs. Detta kommer givetvis att ta tid, men tidpunkten känns rätt med tanke på den nya lagen som kommer att innebära omförhandling av miljövillkoren för alla kraftverksanläggningar så även kraftverket i Giertsbäcken.

Här kan du ladda ned hela rapporten som pdf-fil

PM Rapport Romutsättning Giertsbäcken