Romutsättning Giertsbäcken 2020-22

Romutsättning Giertsbäcken 2020-22

Produktionsförbättrande åtgärder inför nya miljövillkor för Giertsbäckens KRV. Grannäs Risnäs Sff har under senare år arbetat med att utveckla fisket i nedre Giertsbäcken. Reglerna för fiskuttag har skärpts, kortpriserna setts över, båtramp byggts och en...