Vi erbjuder ett variationsrikt fiske i sjöar och strömmande vatten.

Giertsbäcken har bra bestånd av öring och harr. Flugfisket där brukar vara bäst på försommaren, när vårfloden har lagt sig. Sjöarna Lairoträsket och Souinejaurats innehåller öring och röding och kan erbjuda bra fiske, varför inte prova med flytring, eller vår uthyrningsbåt i Lairoträsket.

På sjön Storvindeln kan ni med båt fiska efter öring, gädda och abborre. En båtisättningsplats med parkering finns centralt i byn Grannäs. Ett särskilt båtfiskekort är framtaget för att ge fiskerätt på betydligt större område.